ŁSHKiPO - ŁÓDŹ 2016 - sędzia Sławomir KOMAR
WYNIKI

M HODOWCA Nr PUNKTY Σ Średnia Kolekcji
T B W Dd F Sz Tk Dp Dz WR (-) PKT T B Dd F
1 SUROWIECKI Wiesław 94 22 22   15 16         9   84 344 23.0 22.8 15.5 15.8
S-040 15 23 23   16 16         9   87
  44 24 23   16 16         9   88
  13 23 23   15 15         9   85
2 SUROWIECKI Wiesław 77 23 22   15 15         9   84 340 23.0 23.3 15.0 14.8
S-040 90 22 23   15 14         9   83
  62 23 24   15 15         9   86
  75 24 24   15 15         9   87
3 SUROWIECKI Wiesław 16 22 23   15 16         9   85 339 22.3 22.8 15.3 15.5
S-040 93 22 22   16 16         9   85
  9 22 23   15 15         9   84
  64 23 23   15 15         9   85
4 SUROWIECKI Wiesław 14 23 23   16 16         9   87 307 23.3 23.0 15.8 7.8
S-040 1 24 23   16 15         9   87
  40 23 23   16           5   67
  76 23 23   15           5   66
5 JAŚNIAK Franciszek 32 22 22     16         5   65 287 22.8 22.8 8.0 12.3
J-051 42 22 22   16           5   65
  29 24 23   16 16         9   88
  33 23 24     17         5   69
6 JAŚNIAK Franciszek 71 22 22               0   44 278 22.3 22.3 11.5 7.8
J-051 50 22 22   15 15         9   83
  89 22 22   15 16         9   84
  23 23 23   16           5   67
7 JEZIERSKI Krzysztof 7 21 21   15           4   61 267 21.0 21.3 11.3 7.8
J-009 12 21 21   15 16         9   82
  1 21 21               0   42
  21 21 22   15 15         9   82
8 ŻURKOWSKI Tadeusz 7 22 22   15 15         9   83 230 16.8 16.8 11.3 7.5
Ż-011 4 22 22   15 15         7   81
  9                   0   0
  8 23 23   15           5   66
9 JAŚNIAK Franciszek 65                   0   0 169 11.0 11.3 7.8 7.8
J-051 31                   0   0
  55 22 23   16 15         9   85
  17 22 22   15 16         9   84
ZWYCIĘZCA KONKURSU - KOLEKCJE
344  pkt                     hodowca SUROWIECKI Wiesław
NAJLEPSZY PTAK KONKURSU nr 29
88  pkt                     hodowca JAŚNIAK Franciszek
Najlepszy ptak konkursu wybrany z dwóch ptaków o identycznej punktacji
SUROWIECKI Wiesław 44 24 23   16 16         9   88.0
JAŚNIAK Franciszek 29 24 23   16 16         9   88.0
NAJLEPSZY TURKOT
23.3  pkt śr.                hodowca SUROWIECKI Wiesław
NAJLEPSZY BAS
23.3  pkt śr.                hodowca SUROWIECKI Wiesław
NAJLEPSZY DZWONEK DĘTY
15.8  pkt śr.                hodowca SUROWIECKI Wiesław
NAJLEPSZY FLET
15.8  pkt śr.                hodowca SUROWIECKI Wiesław
Źródło:  prezes.lshkipo@wp.pl