PZHKiPE RADZIONKÓW 2016
NAJLEPSZE KANARKI*                                      HODOWCA
* dotyczy konkursu kolekcji (wszystkich uczestniczących związków)